Национално външно оценяване - информация

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

График за консултации и допълнителна работа с ученици за втори учебен срок на 2018/2019 учебна година

Правила за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование