ИЗ „ИСТОРИЯ НА РУДНИШКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”

 

sn1 sn2 sn3 sn4 sn5 sn6
ГАЛЕРИЯ

 

„Старото име на село Рудник е Ходжамар. Така се нарича по името на някой си ходжа Мер. Някога, не се знае точно кога, това е било турски чифлик. От него се образувало малко селце от около 20-30 турски и цигански къщи. Много по-късно се настанили няколко (около десетина) български семейства, повечето от от котленския край (Ичера и Медвен). Сегашното си наименование носи от последното преименуване на селищата (1935г.). Името си е получило от каменовъгления рудник, находящ се в землището му, 1км. на юг от него. Аз няма да пиша историята на селото. Такава миналата година писах, макар и не много точна, поради липса на данни. Ще пристъпя към писане на историята на училището в с. Рудник.

Всичко тече, всичко се мени. Всяко нещо има своя история. И училището ни тука, в Рудник, си има такава.

Нека кажа още тук, че да се напише пълна, точна история на това училище, не е лесна работа и почти невъзможна, защото много данни липсват. Архиви от миналите годидни почти не съществуват. Затова, за което нямаме писмени паметници (документи), ще се задоволим само с едно общо описание и то пак не толкова вярно и точно, защото данните са събрни от лица, които си спомнят за това, но точно по години кога, какво е станало, не се знае.

Така от сведенията, които сме събрали от Дичо Пенчев, който живее тук от 50 години, ние узнаваме, че в 1879г. е имало училише, което се помещавало в една сазена къща на някой си Янаки. Това ще да е било от рода на килийните училища. Във всяко отделение имало по две-три деца. Всички образували едно слято отделение. Учениците били снабдени с плочи без дръжки. Като отивали на училище, те ги носели в пояса си. Обучението ставало на църковнославянски език. За някакви пособия, които да подпомагат обучението, и дума не можело да става.

Пръв учител в с. Рудник бил Димитър Бакалов. Учителят бил пазаряван от Димитровден до Гергьовден – на крина. ...”

...

„1924 – 1925учебна година е започнала на 10 септември и е завършила на 7 юни. В I отд. е имало 27 уч., II отд. – 8 уч. – обучавани от учителката Мария Кирилова, в III отд. – ? и IV отд. – ? (няма никакви данни), обучавани от Д. Джубрилова. Ревизирани ли са или не, не се знае. В ревизионната книга нямя нищо вписано от 1924 до 1931 учебна година.

През тази година е почнат строежа на новото училище. При поставяне основния камък на училището е имало небивало до тогава за селото тържество. Присъствали са пресдседателят на постоянната комисия г-н Антон Козаров и окръжният училищен инспектор г-н Ранков. ...”

 

nachalo